Saku Branch

Meifu-Shinkage Ryu Estonia Saku Branch on 2011 aastal Soke kirjalikul loal asutatud treeningrühm. Eesmärgiks on käia koos harjutamas ning informatsiooni jagamas. Branch tähendab ametliku Meifu-Shinkage Ryu Dojot, millel on kirjalik sertifikaat Sokelt endalt. Saku Branch juht on Indrek Järv (vöötase: Shodan/1. dan). Kellel tõsine huvi, võtke ühendust: msr@viskeklubi.ee Võimalikud treeningvormid:

  • * grupitreeningud
  • * eratreeningud
  • * seminarid üle Eesti
  • * kaugõpe (erikokkuleppel)

NB! Shurikenid on Eesti Vabariigi Relvaseaduse 2. peatükki § 19 alusel piiratud tsiviilkäibega relvad, mida ei tohi omada ega käidelda ilma vastavat luba omamata või siis peate kuuluma spordiklubisse või muusse mittetulundusühingusse, mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava alaga tegelemine ( Eesti Vabariigi Relvaseadus 5.peatükk § 29 2) ). Üheks selliseks võimaluseks on näiteks astuda Eesti Viskeklubi MTÜ liikmeks.