Shuriken Jutsu

Meifu Shinkage Ryu Shurikenjutsus harjutatakse väga paljude erinevat tüüpi shurikenide viskamist. Proovitakse õppida viskama väga erinevate koolkondade shurikene paljudel erinevatel metoodikatel. See on hästi oluline pidevaks oma võitluskunsti täiustamiseks.

Põhiliseks shurikenide liigiks on aga Mr. Chikatoshi Someya elukogemuste põhjal välja töötatud unikaalne Meifu Shinkage ryu shuriken. Tegemist on lihtsa ülesehitusega ning stabiilseks lennuks hästi sobiva shurikeniga. Tänu lihtsatele disaini põhimõtetele on seda suhteliselt odav valmistada ning see tagab ka selle, et iga järgmine shuriken on eelmisega praktiliselt identne. See aitab ka viskamisel saavutada suuremat täpsust ja viskekaugust.

Visatakse MSR shurikeni ka suhteliselt unikaalsel lihtsal viisil, mis tagab stabiilse, kauge ning täpse lennu. Viskamise üldpõhimõtted on lihtsasti mõistetavad ja seletatavad, mis muidugi ei tähenda seda, et õigeid tehnikaid kehasse harjutada oleks lihtne ja kiire.

NB! Shurikenid on Eesti Vabariigi Relvaseaduse 2. peatükki § 19 alusel piiratud tsiviilkäibega relvad, mida ei tohi omada ega käidelda ilma vastavat luba omamata või siis peate kuuluma spordiklubisse või muusse mittetulundusühingusse, mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava alaga tegelemine ( Eesti Vabariigi Relvaseadus 5.peatükk § 29 2) ). Üheks selliseks võimaluseks on näiteks astuda Eesti Viskeklubi MTÜ liikmeks.